Algemene ledenvergadering

Datum 10 december 2019
Aanvang 20.00 uur
in het clubhuis
 
Kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn:
 
Voorzitter : Thea Stapper                                          herkiesbaar
Secretaris : Joop Stapper                                         herkiesbaar
Penningmeester      : Bonaria Vos                            verkiesbaar
Wedstrijd secretaris:  Albert de Graaf                     herkiesbaar
Penningmeester Patty Loef, treed af en is niet herkiesbaar
 
Kandidaatstellingen en vragen en/of opmerkingen kunnen worden ingediend tot UITERLIJK26 november 2019.
 
U kunt deze per mail verzenden naar de secretaris.
Het e-mail adres is:
oceendehond@gmail.com
 
Bij afwezigheid tijdens de vergadering kunt u uw stem
per e-mail inzenden vooraf aan de secretaris.
 
Alle mails die na 26 november 2019  worden verzonden zullen nietin behandeling worden genomen.
 
Verder zijn wij dringendop zoek naar
vrijwilligers voor de club.
 
En wel voor:
keukendienst/ bardienst/ schoonmaak werkzaamheden/
diverse commissies
 
Wij zien uw aanwezigheid 10 December 2019 tegemoet.
 
Het Bestuur

Feestavond 23 november

Kaarten verkrijgbaar bij Joop Stapper. Hele avond onbeperkt drinken + hapjes en Live muziek voor maar €35,-

Germaan de eland is een Amsterdamse voetbalvereniging die is ontstaan uit een fusie tussen de clubs ASV de Germaan en SC de Eland in 2015. Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op het Sportpark de Eendracht in Amsterdam.

Laatste berichten

Meldingen bestuur

Op dit moment zijn er geen meldingen beschikbaar

Wedstrijdprogramma