CONTRIBUTIE
Germaan / De Eland is opgericht in 2015. Op dit moment zijn 5 seniorenteams actief in competitieverband (veld) en 2 seniorenteam actief in competitieverband (zaal).

 

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt:

Senioren veld: €235,-

Senioren zaal: €125,-

Vrouwen veld: €125,-

Senioren veld & zaal: €340,-

Op de Algemene Vergadering in 2020 worden de contributie bedragen voor een nieuw seizoen vastgesteld.

 

Betaling loopt via Clubcollect. Hiervan ontvangt elk verenigingslid een betaalverzoek per mail of SMS

 

AFMELDEN 
Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit  vòòr 1 mei 2021 schriftelijk of per mail te doen.

Voor onze informatie stellen we het zeer op prijs als bij het opmerkingsveld aangegeven wordt wat de reden is van opzegging.

Te laat of in het geheel niet opzeggen houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en de volledige contributie dient te worden voldaan.

Wanneer er overschrijving naar een andere vereniging verleend dient te worden zal dat uitsluitend gebeuren als aan alle financiële verplichtingen is voldaan, zoals contributie- en boetebetalingen. Afmelden dient niet  bij de leider of trainer gedaan te worden maar uitsluitend via schriftelijke brief of e-mail naar het bestuur.